Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn khách hàng đã truy cập và sử dụng website Vnick.vn được vận hành bởi Công ty truyền thông Vnick.

Vnick luôn tôn trọng đồng thời cam kết sẽ bảo mật các thông tin riêng tư của quý khách hàng. Hãy dành thời gian xem qua bản “Chính sách bảo mật” dưới đây nhằm hiểu rõ hơn những cam kết của chúng tôi hướng tới mục đích bảo vệ quyền lợi khách truy cập website Vnick.vn

  1. Thực hiện giữ riêng tư thông tin của người dùng: Chúng tôi cam kết giữ mọi thông tin cá nhân và các chi tiết liên quan của người dùng một cách an toàn và bảo mật.
  2. Sử dụng các kỹ thuật bảo mật: Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật và quy trình bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
  3. Không chia sẻ hoặc bán thông tin: Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của người dùng.
  4. Thực hiện cập nhật và bảo trì an toàn: Chúng tôi sẽ thực hiện cập nhật và bảo trì hệ thống để đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân của người dùng.
  5. Thông báo về việc tiếp cận thông tin: Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ việc tiếp cận bất hợp pháp nào đến thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức.

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc chính sách bảo mật này để đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và hoàn thiện chính sách này để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người dùng về bảo mật thông tin.

5/5 - (1 bình chọn)