Những điều kiện bật kiếm tiền Youtube tối thiểu 2023

Điều kiện bật kiếm tiền trên YouTube là một cách tuyệt vời để kiếm tiền thông qua việc tạo ra nội dung video trên YouTube. Để bật kiếm tiền trên YouTube, bạn cần phải đăng ký một tài khoản YouTube và kích hoạt tài khoản kiếm tiền của bạn. Bạn cũng cần phải đạt một số điều kiện để được bật kiếm tiền trên YouTube. Điều kiện này bao gồm có ít nhất 1000 người theo dõi trên kênh của bạn, có ít nhất 4000 giờ thời lượng video được xem trong vòng 12 tháng gần đây và có một tài khoản AdSense được liên kết với kênh của bạn. Nếu bạn đã đạt được các điều kiện này, bạn có thể bật kiếm tiền trên YouTube và bắt đầu kiếm tiền thông qua việc tạo ra nội dung video trên YouTube.

Những điều kiện tối thiểu để bật các tính năng kiếm tiền trên Youtube

Để bật các tính năng kiếm tiền trên Youtube, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây:

  • Tài khoản Youtube của bạn phải được kích hoạt và đã đăng ký với Google AdSense.
  • Video của bạn phải đáp ứng các quy định của Youtube về nội dung và quyền riêng tư.
  • Video của bạn phải đạt mức độ xem cao hơn 4.000 giờ trong 12 tháng gần nhất.
  • Video của bạn phải đạt mức độ đăng ký cao hơn 1.000 người trong 12 tháng gần nhất.
  • Video của bạn phải được đăng trên kênh của bạn và không được đăng trên bất kỳ kênh nào khác.
  • Video của bạn phải được đăng trên các quốc gia và khu vực hỗ trợ quảng cáo của Youtube.
  • Video của bạn phải được đăng trên các thiết bị di động và máy tính bảng.
  • Video của bạn phải được đăng trên các trình duyệt web hỗ trợ quảng cáo của Youtube.

điều kiện bật kiếm tiền youtube

Cách để đạt đủ điều kiện bật kiếm tiền youtube

Để bật kiếm tiền trên YouTube, bạn cần phải đạt đủ các điều kiện sau:

1. Tài khoản YouTube của bạn phải được kích hoạt với Google AdSense.

2. Bạn phải có ít nhất 1000 người theo dõi trên kênh của mình.

3. Bạn phải có ít nhất 4000 giờ xem trên kênh của mình trong vòng 12 tháng gần nhất.

4. Bạn phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của YouTube và Google AdSense.

5. Bạn phải đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm bất kỳ quy định nào của YouTube.

Khi bạn đã đạt đủ các điều kiện trên, bạn sẽ có thể bật kiếm tiền trên YouTube bằng cách hiển thị quảng cáo trên kênh của mình.

điều kiện youtube ads

Youtube xét duyệt bật kiếm tiền kênh như thế nào?

Để bật kiếm tiền trên kênh Youtube, bạn cần phải đạt được một số yêu cầu của Youtube. Bạn cần có ít nhất 1.000 giờ xem trong 12 tháng gần nhất và 4.000 giờ xem trong 12 tháng gần nhất trên tất cả các video của bạn. Bạn cũng cần có ít nhất 1.000 người theo dõi trên kênh của mình.

Sau khi bạn đã đạt được các yêu cầu trên, bạn có thể bật kiếm tiền trên kênh Youtube của mình bằng cách đăng ký vào chương trình quảng cáo của Youtube. Khi bạn đã đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được một số tiền từ quảng cáo trên video của mình.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc bật kiếm tiền trên kênh Youtube của bạn có thể bị từ chối bởi Youtube nếu nội dung của bạn không tuân thủ các quy định của họ. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn luôn tuân thủ các quy định của Youtube và chỉ đăng tải nội dung hợp pháp trên kênh của mình.

Kết Luận

Để bật kiếm tiền trên YouTube, bạn cần phải đạt một số điều kiện cụ thể. Bạn cần phải có ít nhất 1000 đăng ký, có ít nhất 4000 giờ xem trong 12 tháng gần đây và có một tài khoản AdSense được liên kết với kênh của bạn. Nếu bạn đạt được các điều kiện này, bạn sẽ có thể bật kiếm tiền trên YouTube.

5/5 - (1 bình chọn)